Головна eDigiStars

eDigiStars

з z.lyubomyr

ГО БРІТ долучається до проекту eDigiStars – Дунайська транснаціональна програма в рамках “Interreg”.

​​​​​​​eMS – 730 eDigiStars – «Розбудова можливостей цифрового підприємництва для людей похилого віку за допомогою інноваційної системи навчання»

Основна мета проекту це розширення можливостей людей похилого віку 51+ на цифровому ринку праці для підвищення їх рівня самозайнятості, формування кваліфікованої робочої сили з новими цифровими кометенціями для бізнесу і соціальної сфери через розробку та забезпечення стійкості інноваційних екосистем – eDigiStars на території Дунайського регіону.

Для її досягнення передбачено реалізувати наступні завдання:

становлення стійкої екосистеми, яка літніми особами 51+  дозволить стати постачальниками цифрових послуг (навіть базових) для роботодавців; 

розробка, адаптація та пристосування інноваційних навчальних програм до формування цифрових підприємницьких і соціальних компетенцій; 

формування довіри представників промисловості та бізнесу (потенційних роботодавців) до цифрових компетентностей людей похилого віку 51+ та їх цифрової самозайнятості через розробку системи сертифікації та забезпечення якості праці людей похилого віку.

У країнах Дунайського макрорегіону є дві загальні проблеми. Перша – це відсутність найманих працівників або самозайнятих підприємців, які можуть надавати конкретні прості цифрові послуги для малого та середнього бізнесу (наприклад, базове системне адміністрування робочих станцій Windows, 3D-друк, адміністрування цифрових кампаній або цифрових графічного дизайну). Для цього є різні причини, як-от надзвичайно низький рівень безробіття (CZE,GER) або відтік мізків (ROU,BGR,BiH). Друга – старіння населення та труднощі з працевлаштуванням літнього населення. На рівні ЄС є дійшов висновку, що це стосується робочої сили віком від 51 року. Це приблизно 30% робочої сили в такій групі плюс рівень безробітних серед них на 4–10% вище, ніж у середньому. eDigiStars прагне вирішити обидві проблеми. Такі дослідження, як Підготовка літніх працівників для технологічних empl. Автор: CCLee, SJ Czara показує, що літніх людей можна навчати цифровим навичкам, а також працевлаштувати або самостійно зайняти в цій сфері. На цьому базується проект eDigiStars. Метою проекту є розвиток стійких екосистем, які успішно перетворюють літніх працівників на цифрових самозайнятих підприємців. Це відбудеться шляхом розробки, пілотування та забезпечення стійкості інноваційної системи eDigiStars. Ця система складається з з 3 модулів – POWERYOU для розширення можливостей літніх людей для цифрової самозайнятості, CAMPUS для адаптації відповідних курсів цифрових навичок до конкретних потреб людей похилого віку та LABEL для забезпечення якості та формування довіри серед МСП до нової «робочої сили». Відсутність кваліфікованої «цифрової робочої сили» робить промисловість Дунаю менш конкурентоспроможною. Наш проект безпосередньо сприяє досягненню конкретної мети програми – підвищення компетенції МСП для бізнесу, оскільки обіцяє надати їм кваліфіковану робочу силу, яка задовольнить їхні потреби в цифрову еру. Це також підвищує компетенції ключових дійових осіб в екосистемах (бюро праці в наданні можливостей літнім людям, організаторів курсів їх адаптації до потреб літніх людей і роботодавців у прийнятті та довірі нової робочої сили.

На стратегічному рівні результатом проекту є створені стійкі екосистеми на територіях-учасницях, які успішно перетворюють літніх працівників (51+) із труднощами працевлаштування в цифрових самозайнятих підприємців. У практичному плані вимірним результатом проекту є кількість таких працівників, які отримали повноваження та навчання в системі eDigiStars і завдяки цьому роботодавець залучив їх на надання цифрових послуг. Для цього проект побудує компоненти всередині територіальних екосистем та забезпечить їх стійкість. Такими основними компонентами результату є: i) зміна ставлення ключових акторів до переконання, що літні люди можуть надавати роботодавцям цифрові послуги як самозайняті; ii) система постійного розширення можливостей літніх людей; iii) пристосування відповідних курсів до особливих потреб літніх людей; iv) постійно зміцнювати довіру між роботодавцями та v) посилювати співпрацю багатьох ключових цільових груп. Здійснюючи це, проект активізує співпрацю всіх зацікавлених сторін через їх залучення до розробки інструментів eDigiStars, пілотування, оцінки та розробки Плану дій. До нього будуть залучені 16 бюро зайнятості, 10 освітніх і навчальних центрів, 18 представників бізнесу та промисловості, 9 асоціацій, що представляють людей похилого віку, та 37 політичних діячів на різних рівнях, відповідальних за зайнятість, соціальну діяльність та освіту. Зразок такої співпраці надасть передову практику, яку можна використовувати на інших територіях Дунайського макрорегіону. У практичному плані проект буде пілотувати всю систему eDigiStars. Пілот забезпечить вимірний вплив на територіях у термінах: iv) постійно зміцнювати довіру між роботодавцями та v) посилювати співпрацю багатьох ключових цільових груп. Здійснюючи це, проект активізує співпрацю всіх зацікавлених сторін через їх залучення до розробки інструментів eDigiStars, пілотування, оцінки та розробки Плану дій. До нього будуть залучені 16 бюро зайнятості, 10 освітніх і навчальних центрів, 18 представників бізнесу та промисловості, 9 асоціацій, що представляють людей похилого віку, та 37 політичних діячів на різних рівнях, відповідальних за зайнятість, соціальну діяльність та освіту. Зразок такої співпраці надасть передову практику, яку можна використовувати на інших територіях Дунайського макрорегіону. У практичному плані проект буде пілотувати всю систему eDigiStars. Пілот забезпечить вимірний вплив на територіях у термінах: iv) постійно зміцнювати довіру між роботодавцями та v) посилювати співпрацю багатьох ключових цільових груп. Здійснюючи це, проект активізує співпрацю всіх зацікавлених сторін через їх залучення до розробки інструментів eDigiStars, пілотування, оцінки та розробки Плану дій. До нього будуть залучені 16 бюро зайнятості, 10 освітніх і навчальних центрів, 18 представників бізнесу та промисловості, 9 асоціацій, що представляють людей похилого віку, та 37 політичних діячів на різних рівнях, відповідальних за зайнятість, соціальну діяльність та освіту. Зразок такої співпраці надасть передову практику, яку можна використовувати на інших територіях Дунайського макрорегіону. У практичному плані проект буде пілотувати всю систему eDigiStars. Пілот забезпечить вимірний вплив на територіях у термінах: і v) посилення співпраці багатьох ключових цільових груп. Здійснюючи це, проект активізує співпрацю всіх зацікавлених сторін через їх залучення до розробки інструментів eDigiStars, пілотування, оцінки та розробки Плану дій. До нього будуть залучені 16 бюро зайнятості, 10 освітніх і навчальних центрів, 18 представників бізнесу та промисловості, 9 асоціацій, що представляють людей похилого віку, та 37 політичних діячів на різних рівнях, відповідальних за зайнятість, соціальну діяльність та освіту. Зразок такої співпраці надасть передову практику, яку можна використовувати на інших територіях Дунайського макрорегіону. У практичному плані проект буде пілотувати всю систему eDigiStars. Пілот забезпечить вимірний вплив на територіях у термінах: і v) посилення співпраці багатьох ключових цільових груп. Здійснюючи це, проект активізує співпрацю всіх зацікавлених сторін через їх залучення до розробки інструментів eDigiStars, пілотування, оцінки та розробки Плану дій. До нього будуть залучені 16 бюро зайнятості, 10 освітніх і навчальних центрів, 18 представників бізнесу та промисловості, 9 асоціацій, що представляють людей похилого віку, та 37 політичних діячів на різних рівнях, відповідальних за зайнятість, соціальну діяльність та освіту. Зразок такої співпраці надасть передову практику, яку можна використовувати на інших територіях Дунайського макрорегіону. У практичному плані проект буде пілотувати всю систему eDigiStars. Пілот забезпечить вимірний вплив на територіях у термінах: проект активізує співпрацю всіх зацікавлених сторін через їхню участь у розробці інструментів eDigiStars, пілотуванні, оцінці та розробці Плану дій. До нього будуть залучені 16 бюро зайнятості, 10 освітніх і навчальних центрів, 18 представників бізнесу та промисловості, 9 асоціацій, що представляють людей похилого віку, та 37 політичних діячів на різних рівнях, відповідальних за зайнятість, соціальну діяльність та освіту. Зразок такої співпраці надасть передову практику, яку можна використовувати на інших територіях Дунайського макрорегіону. У практичному плані проект буде пілотувати всю систему eDigiStars. Пілот забезпечить вимірний вплив на територіях у термінах: проект активізує співпрацю всіх зацікавлених сторін через їхню участь у розробці інструментів eDigiStars, пілотуванні, оцінці та розробці Плану дій. До нього будуть залучені 16 бюро зайнятості, 10 освітніх і навчальних центрів, 18 представників бізнесу та промисловості, 9 асоціацій, що представляють людей похилого віку, та 37 політичних діячів на різних рівнях, відповідальних за зайнятість, соціальну діяльність та освіту. Зразок такої співпраці надасть передову практику, яку можна використовувати на інших територіях Дунайського макрорегіону. У практичному плані проект буде пілотувати всю систему eDigiStars. Пілот забезпечить вимірний вплив на територіях у термінах: 18 суб’єктів бізнесу та промисловості, 9 асоціацій, що представляють людей похилого віку, та 37 акторів політики на різних рівнях, відповідальних за зайнятість, соціальну діяльність або освіту. Зразок такої співпраці надасть передову практику, яку можна використовувати на інших територіях Дунайського макрорегіону. У практичному плані проект буде пілотувати всю систему eDigiStars. Пілот забезпечить вимірний вплив на територіях у термінах: 18 суб’єктів бізнесу та промисловості, 9 асоціацій, що представляють людей похилого віку, та 37 акторів політики на різних рівнях, відповідальних за зайнятість, соціальну діяльність або освіту. Зразок такої співпраці надасть передову практику, яку можна використовувати на інших територіях Дунайського макрорегіону. У практичному плані проект буде пілотувати всю систему eDigiStars. Пілот забезпечить вимірний вплив на територіях у термінах:

i) 40 людей похилого віку з труднощами з працевлаштуванням (320 разом) отримали повноваження; ii) 1 обраний «цифровий» курс, адаптований для кожної території (8 разом); iii) 20 людей похилого віку формують цифрові компетенції (160 разом); iv) 5 людей похилого віку на території (40 разом) отримують контракт з роботодавцем на надання цифрових послуг.