Головна Іноземні інвестиції допомагають боротись з втратами теплової енергії в івано-франківську

Іноземні інвестиції допомагають боротись з втратами теплової енергії в івано-франківську

з z.lyubomyr

1.                   Суть історії

Система централізованого постачання тепла м. Івано-Франківськ втрачала багато теплової енергії, а для її модернізації не вистачало коштів. Впровадження прийнятих в ЄС норм та директив з енергоефективності комунального господарства дозволило залучити закордонні грантові інвестиції для реалізації проектів, спрямованих на підвищення рівня енергоефективності системи централізованого постачання тепла та термомодернізації комунальних закладів міста. Завдяки цьому комунальне підприємство Івано-Франківська «Теплокомуненерго» зможе зменшити споживання тепла на 47% та електроенергії на 13%, а місто заощадить 15,1 млн. грн на рік внаслідок зменшення споживання енергії.

 

1.                   Опис проблеми

Рівень енерговтрат в системі централізованого постачання тепла та класи енергоефективності внутрішньобудинкових систем та конструкцій комунального сектору в м. Івано-Франківську в рік початку євроінтеграційних реформ не відповідали сучасним нормативним значенням (керуючись енергоаудитом тепломереж та звітами з обстеження будівель комунального сектору, Планом дій сталого енергетичного розвитку (ПДСЕР) міста). Підписання Угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом означало дотримання всіх положень Енергетичного Співтовариства, директив та регламентів ЄС. Це стало викликом для місцевих органів влади, бо необхідно було трансформувати сектори економіки міста, особливо модернізувати енергосектор. Впровадження енергоефективних рішень як для системи транспортування тепла, так і для енергосистем і конструкцій муніципальних будівель потребувало значних капіталовкладень. Враховуючи фінансову оцінку ПДСЕР Івано-Франківська, орієнтовний бюджет на реалізацію таких заходів складає третину від річних доходів міста за 2018 рік. Тому постало завдання в пошуку грантових програм і залученні інвестицій із закордонних джерел на реалізацію енергоефективних проектів міста.

 

2.                   Опис програми/реформи

На кінець 2019 року в місті в активній фазі реалізуються 3 проекти в галузі енергоефективності із залученням міжнародних фінансових організацій, зокрема Європейського банку реконструкції та розвитку (ЄБРР), Північної екологічної корпорації NEFCO та фонду E5P шведського уряду. Основні статті даних проектів передбачають роботи з реконструкції та модернізації котелень (встановлення 160 індивідуальних теплових пунктів (ІТП)), модернізацію системи централізованого теплопостачання міста, реконструкцію магістральної теплової мережі, встановлення енергоефективного вуличного освітлення, термоізоляцію будинків освіти та медицини міста.

В сфері теплопостачання реалізується проект ЄБРР «Реконструкція та модернізація системи централізованого теплопостачання міста Івано-Франківська», який передбачає демонтаж існуючих теплових мереж та прокладання нового трубопроводу у відповідності до успішних європейських практик.

У 2016 році були укладені кредитні та грантові договори з NEFCO на суму в 5 млн євро. В результаті проекту встановленні ІТП з погоднім регулюванням, проведена реконструкція теплопостачання, тепломодернізація об’єктів бюджетної сфери.  Як показала практика, для отримання максимального ефекту заходи з енергозбереження треба робити комплексно (реконструкція системи опалення одночасно з тепломодернізацією будівлі).

 

3.                   Результати програми/реформи

Відповідно до кредитного та грантового договорів в рамках проекту з ЄБРР, комунальному підприємству Івано-Франківська «Теплокомуненерго» буде виділено 7,2 млн євро кредитних коштів та 3,6 млн грантових коштів від шведського уряду. Що стосується енергетичної вигоди, проект передбачає зменшення споживання тепла на 47% та споживання електроенергії на 13%. Таким чином, місто заощадить 15,1 млн. грн на рік внаслідок зменшення споживання енергії, а жителі отримають комфортні як робочі, так і житлові умови в муніципальних закладах, оскільки в першу чергу проекти реалізовуються у садочках, школах, лікарнях, житлових комплексах.

Проект з Північною екологічною корпорацією NEFCO охоплює термомодернізацію 25 бюджетних закладів (садочки, реабілітаційні центри та ін.). За результатами робіт, економія коштів становитиме близько 32 млн. грн в рік.

Зменшення рівня енергоспоживання від енергоефективних заходів пропорційно корелює зі зменшенням викидів вуглекислого газу, оксидів азоту, діоксидів сірки та пилу в повітря (зі зниженням рівня енергоспоживання містом зменшується його попит на енергію і, відповідно, знижуються об’єми природних ресурсів, що під час спалювання в котельнях та ТЕС віддають енергомережі необхідну кількість енергії, одночасно виділяючи в атмосферу такі продукти горіння, як СО2, СО, NO2 та інші). Враховуючи це, впровадження енергоефективних заходів в місті в рамках цих проектів позитивно вплине на екологічну безпеку регіону, яка також регулюється директивами ЄС та має враховуватися в рамках євроінтеграційних процесів (наприклад, Директива 2003/87/EC щодо заснування схеми для зменшення викидів в атмосферу парникових газів). Зменшення викидів парникових газів є доданою вартістю цих проектів та позитивно впливає на адаптацію екологічної ситуації України в рамках гармонізації з Європейськими нормами.

«Досвід експлуатації індивідуальних теплових пунктів доводить, що загальне зниження споживання тепла становить від 15% до 50%. Все залежить від того, які ще додаткові заходи будуть реалізовані. Тому навіть при мінімальному впровадженні енергоефективних рішень місто отримає величезну економію фінансових ресурсів в комунальному секторі» – Олена Іванів, начальниця управління залучення інвестицій департаменту житлової, комунальної політики та благоустрою Івано-Франківська.

 

4.                   Додаткова інформація

Олена Іванів (начальниця управління залучення інвестицій департаменту житлової, комунальної політики та благоустрою Івано-Франківська)

Моб.тел. +380342534302, ел. пошта: ivaniv.olena03@gmail.com,

Залишити коментар