Головна Короткий огляд політики енергоефективності та енергозбереження в Івано-Франківській області

Короткий огляд політики енергоефективності та енергозбереження в Івано-Франківській області

з z.lyubomyr

Енергоефективність та енергозбереження, на сьогоднішній день, є не тільки дуже важливим, а й навіть необхідним аспектом повсякдення для кожного з нас. При чому це поняття вже не обмежується одним лише заощадженням коштів на використанні тепло- та енергоносіїв, зараз воно набирає актуальності через дефіцит основних енергоресурсів, зростаючу вартість їх добування, а також точки зору збереження екології та сталого розвитку громади.

Протягом останніх десятиліть розвинені країни, більшою чи меншою мірою, в основному вирішили проблеми національної енергоефективності та енергетичної безпеки, Україна ж лише розпочинає свій шлях в цьому напрямку. В  подібних країнах, часто виникають такі бар’єри, як недостатня мотивація у тому числі з боку державних структур, недостатня інформаційна підтримка, недостатній досвід з фінансування проектів енергозбереження, недостатня організація і координація дій з впровадження програм енергоефективності та енергозбереження.  Варто зазначити, що на сьогодні інтенсифікація енергозбереження стає одним з основних методів для подолання значної диспропорції в економічному розвитку України та провідних країн ЄС. А це, в свою чергу, зумовлює потребу в:

 • інноваційному підході до розвитку високотехнологічних виробництв для зниження енергоємності продукції;
 • термомодернізації житлового фонду та об’єктів бюджетної сфери
 • мотивації населення ощадливо використовувати енергоресурси.

Спроби вирішити проблеми підвищення енергетичної ефективності в Україні робилися продовж досить значного періоду часу, за який було розроблено чималу кількість нормативно-правових актів, та проаналізовано безліч заходів, у тому числі і з врахуванням досвіду європейських країн. На сьогодні в країні на різних рівнях діють чимало програм з підвищення енергоефективності та розвитку сфери виробництва енергоносіїв з відновлювальних джерел енергії та альтернативних видів палива, розроблених згідно Національного плану дій з енергоефективності до 2020 року[1].

Визначальною, в питанні підвищення рівня енергетичної ефективності, залишається роль регіональних органів влади та місцевих громад. Адже, регіони самостійно можуть ефективно впроваджувати політику енергоефективності, розробляючи та запроваджуючи регіональні програми чи проекти. Це напряму залежить від активної позиції громадськості та владних структур на місцях. Одним із важливих факторів успішності дій органів місцевої влади у вирішенні проблеми енергоефективності на регіональному рівні є їх можливість розпоряджатись коштами, які виділяються на енергозбереження, а також коштами, які одержані в результаті економії в державному секторі. Проте, нажаль досить часто, державні кошти, заплановані на впровадження енергоефективних проектів, виділяються в кінці року (коли вони вже не зможуть бути освоєними і повинні повернутися до держбюджету).  Тому процедуру реального виділення і проходження коштів потрібно дещо вдосконалити, аби вони вчасно дійшли до виконавців проектів з енергоефективності.

Потенціал енергоефективності в регіонах України досить високий, тому успішно втіленні регіональні проекти енергоефективності можуть дати суттєвий поштовх економічному розвитку регіону і значно покращити стан та якість життя населення.

На сьогодні у Івано-Франківській області, як і в багатьох інших регіонах, розроблено та реалізуються  регіональні програми підвищення енергоефективності. Спробуємо коротко розглянути деякі з них.

Цільова програма енергоефективності та розвитку сфери виробництва енергоносіїв з відновлюваних джерел енергії  Івано-Франківської області на 2016-2020 роки[2].

Основними цілями програми є:

 • підвищення енергонезалежності конкретних об’єктів і цілого регіону шляхом впровадження енергоощадних заходів на діючому енергообладнанні, введення нових енергоефективних потужностей;
 • скорочення бюджетних видатків на використання паливно-енергетичних ресурсів в бюджетних установах за рахунок ефективного використання енергоносіїв, альтернативних джерел енергії;
 • оптимізація паливно-енергетичного балансу регіону за рахунок залучення поновлюваних енергоресурсів;
 • зменшення енергоємності виробництва одиниці продукції, виконаних робіт, наданих послуг;
 • скорочення рівня втрат викидів парникових газів та паливно-енергетичних ресурсів.

 

Програма сталого енергетичного розвитку м.Івано-Франківськ на період до 2020р.[3]

Програма спрямована на зменшення викидів СО2 та енергоспоживання кінцевими споживачами. У реалізації Програми головну роль відіграють місцеві органи влади і, таким чином, передбачені заходи, які пов‘язані із будівлями та об‘єктами, транспортним парком, що знаходяться у підпорядкуванні міського органу самоврядування.

Основними цілями програми є:

 • переведення економіки міста на енергозберігаючий шлях розвитку з одночасним забезпеченням енергетичних потреб споживачів, зокрема, закладів бюджетної та комунальної сфери;
 • ефективне використання паливно-енергетичних ресурсів під час їх виробництва, переробки, транспортування, зберігання та споживання;
 • використання альтернативних джерел енергії;
 • забезпечення точності, достовірності та єдності вимірювань і обліку паливно-енергетичних ресурсів, що відпускаються і споживаються;
 • створення та використання енергоефективних технологій, обладнання, матеріалів, приладів обліку і контролю;
 • зменшення рівня споживання органічних енергоносіїв у всіх сферах суспільного життя, у першу чергу – в бюджетній;
 • заохочення до енерго- та ресурсозбереження; – популяризація енергозбереження;
 • зниження шкідливого впливу на навколишнє середовище.

Програма енергозбереження для населення Івано-Франківської області на 2015-2018 роки[4]

Мета програми – це підвищення енергоефективності та зменшення обсягів використання енергетичних ресурсів населенням області впродовж 2015-2018 років.

Основними цілями програми є:

 • реалізація населенням заходів із термомодернізації будівель та альтернативного енергозабезпечення;
 • сприяння розвитку енергоефективного будівництва і реконструкції житлового фонду;
 • стимулювання впровадження енергозберігаючих заходів;
 • популяризація економічних, екологічних і соціальних переваг енергозбереження, підвищення громадського освітнього рівня у цій сфері.

Програма підтримки впровадження енергозберігаючих заходів у місті на 2017-2020 рр.[5]

Програма покликана  зменшити фінансове навантаження на ОСББ та стимулювати їх впроваджувати енергоефективні заходи, шляхом відшкодування частини тіла кредиту, залученого для придбання енергоефективного обладнання та/або матеріалів.

Основними цілями програми є:

 • зменшення споживання паливно-енергетичних ресурсів через стимулювання впровадження енергозберігаючих заходів;
 • сприяння розвитку галузі енергоефективної реконструкції у житлово-комунальному господарстві міста, популяризація механізмів, що дадуть змогу об’єднанням співвласників багатоквартирних будинків та житлово-будівельних кооперативам запровадити енергоефективні заходи у житлових будинках за власні кошти.

 

Резюмуючи вище сказане, варто зазначити, що питання забезпечення прийнятного рівня енергоефективності та енергозбереження в регіонах та державі в цілому, особливо в умовах постійного зростання цін на основні види енергоресурсів, залишається однією із важливих проблем як енергетичної політики, так і проблемою забезпечення прийнятного соціально-економічного розвитку держави та її регіонів. Звичайно, що успіх впровадження таких проектів в основному залежить від органів регіональної влади, які безпосередньо будуть працювати з інвесторами, від рівня відкритості й прозорості енергетичної регіональної політики, від  вибору організаційної форми впровадження і технологічних рішень, в залежності від наявності ресурсів та інших умов регіону.

Таким чином, саме впровадження заходів з енергоефективності дасть можливість реалізувати значний потенціал щодо зменшення втрат енергії, зниження цінового тиску на споживачів та зменшення залежності регіону від занадто дорогих імпортованих енергоносіїв, що і повинно бути головним завданням регіональної енергетичної політики.

[1] Національний план дій з енергоефективності до 2020 року, [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://naer.gov.ua/forum/userfiles/files/draft_national_renewable_energy_action_plan_through_2020_uk.pdf

[2] www.if.gov.ua/files/uploads/текст%20і%20паспортдля%20обласної%20ради.doc

[3] http://www.mvk.if.ua/uploads/files/ek250913.pdf

[4] http://www.if.gov.ua/files/uploads/671.pdf

[5] http://www.mrada.if.ua/images/proekky_rishenj/9_sesia/42.pdf

Залишити коментар