Головна ІПВГ в світі, структура та основні концепції Стандарту

ІПВГ в світі, структура та основні концепції Стандарту

з z.lyubomyr

Ініціатива прозорості видобувних галузей (ІПВГ) – це незалежний  міжнародний стандарт, шо забезпечує прозоре та відкрите управління та звітність в секторі природних ресурсів.

Основним завданням Стандарту є – вирішення ключових питань у видобувних галузях, а також покращення та зміцнення партнерських відносин між видобувними компаніями, владою та громадянським суспільством.

Концепція ІПВГ досить проста. Видобувні компанії та уряди країн мають відобразити у своїх звітах процес перетворення природних ресурсів країни у матеріальні цінності, що принесуть користь громадянському суспільству. Для цього мають бути надані наступні дані:

 • інформація про надання та реєстрацію ліцензій і контрактів;
 • розкриття інформації про бенефеціарів;
 • дані про об’єми видобутку;
 • інформація про здійснені платежі (в тому числі податкові);
 • дані про отримані доходи та їх розподіл, та ін.

На сьогоднішній день членами цього престижного міжнародного «клубу» є вже 52 країни[1].

Як же, власне,  функціонує Стандарт? За час свого існування Стандарт ІПВГ вибудував чітку і досить функціональну систему управління.

Управління Стандартом здійснюється некомерційною асоціацією, що діє згідно законів Норвегії, котра має назву «Асоціація ІПВГ». Асоціація ІПВГ здійснює свою діяльність згідно Статуту Асоціації ІПВГ[2] та Кодексу Поведінки[3].

В структуру Асоціації входять:

 • Збори членів ІПВГ
 • Правління ІПВГ
 • Секретаріат ІПВГ

Згідно свого статуту, Асоціація, як мінімум, кожні три роки проводить Міжнародну Конференцію, під час якої Збори членів ІПВГ також вибирають та призначають членів Правління.

В проміжку часу між Конференціями та Зборами, нагляд за діяльністю Стандарту ІПВГ здійснює Правління, котре складається з 21 члена. Представником Правління є Голова Правління. В його обов’язки входить:

 • головування на Зборах Членів ІПВГ;
 • головування на засіданнях Правління ІПВГ;
 • презентація звіту Правління ІПВГ на Конференції та Зборах Членів ІПВГ;
 • представлення інтересів Правління ІПВГ на міжнародній арені;
 • робота із Секретаріатом ІПВГ по питаннях виконання рішень Правління;
 • організація співпраці між зацікавленими сторонами ІПВГ.

Міжнародний Секретаріат ІПВГ на чолі з Головою Секретаріату приводить в дію рішення прийняті Правлінням (агітаційна робота по впровадженню Стандарту, інформаційні та технічні консультації),  тісно співпрацюючи з зацікавленими сторонами. Основна діяльність Секретаріату проходить чітко згідно Плану Роботи, котрий щороку приймається та затверджується Правлінням ІПВГ. В плануванні відображаються головні пріоритети щодо міжнародного управління Стандартом.

Основною метою діяльності Стандарту, яка чітко прописана в Статуті  Асоціації є: – «Підтримка Принципів та Вимог ІПВГ визначених міжнародним Стандартом прозорості в нафто-газовому та гірничодобувному секторах, вбачаючи можливість зменшити корупцію, трансформувати економіку, а також підвищити рівень життя громадян, в країнах багатих на природні ресурси,  шляхом посилення прозорості надходжень доходів від використання природних ресурсів».

jfnd

Джерело малюнку: https://eiti.org/sites/default/files/documents/a3_bo_poster.pdf

Керуючись принципом Прозорості (одним із основних принципів), ІПВГ допомагає громадянському суспільству бути поінформованим про рівень доходів та видатків влади, а також брати активну участь в розвитку своєї країни. Адже, чимало країн, багатих на такі ресурси як нафта та газ, в силу певних обставин (корупція, не ефективне керівництво та ін.), не здатні досягти хороших фінансових результатів у видобувному секторі. Що є однією з основних причин їхнього слабкого економічного розвитку й низького рівня життя громадян. Тому, впровадження Стандарту ІПВГ, або інакше кажучи, – вступ країни до цього міжнародного «клубу» престижу, може стати першим і дуже вагомим кроком на шляху до ефективного використання природних ресурсів. Спираючись на досвід країн членів Стандарту ІПВГ, можна виділити ряд переваг, які отримує країна:

 • збільшення рівня прозорості у видобувному секторі;
 • покращення інвестиційного клімату;
 • удосконалення методів управління у видобувних галузях;
 • допомога Правління ІПВГ у проведенні реформ в галузі видобування природних ресурсів (система ліцензування, оподаткування, звітності та ін.)

видобувні компанії:

 • взаємовигідна співпраця бізнесу та влади;
 • прозоре конкурентне середовище;
 • можливість впровадження довгострокових інвестиційних проектів;
 • прозора податкова політика

громадянське суспільство:

 • отримання надійної та доступної інформації від влади і компаній про використання природних ресурсів;
 • участь громадян у ефективному використанні доходів, отриманих від видобутку природніх ресурсів для покращення рівня життя.

Для країн, котрі мають на меті покращити свою систему управління природними ресурсами шляхом впровадження Стандарту ІПВГ на національному рівні існує чіткий механізм:

 • подання заявки;
 • отримання статусу кандидата;
 • виконання певних вимог щодо прозорості та звітності у видобувному секторі.

Згодом, країна проходить оцінювання на відповідність  Стандарту ІПВГ, шляхом процесу Валідації. Варто зазначити, що всі країни, що мають на меті впровадження ІПВГ, проходять оцінювання згідно єдиного міжнародного стандарту. Під час Валідації аналізуються дані та процеси видобувної галузі країни і співставляються з вимогами ІПВГ. Далі, в залежності від результатів Валідації, країна проходить повторне оцінювання, в період від трьох місяців до трьох років.

Контроль за процесом здійснює Правління ІПВГ через Секретаріат. Як  результат, Правління прийме рішення пройшла чи не пройшла та чи інша країна тест на відповідність нормам Стандарту ІПВГ. Згодом, при позитивному результаті, країна починає впроваджувати Стандарт на національному рівні.

Резюмуючи вище вказане, можна зазначити, що підтримуючи впровадження Стандарту ІПВГ, всі члени цього «клубу», спонукають громадянське суспільство до «пробудження», до активної участі в управлінні ресурсами своєї країни, до підвищення стандартів життя громад.

[1] https://eiti.org/ru/countries

[2] https://eiti.org/document/eiti-articles-of-association

[3] https://eiti.org/document/eiti-association-code-of-conduct

Залишити коментар