Головна Національний Звіт ІПВГ України за 2014-2015 рр. – короткий огляд

Національний Звіт ІПВГ України за 2014-2015 рр. – короткий огляд

з z.lyubomyr

У цьому році Україна підготувала та опублікувала другий Звіт[1] Ініціативи прозорості видобувних галузей України, котрий охоплює 2014-2015 роки. На відміну від першого звіту, в котрому висвітлені дані лише щодо функціонування нафто- та газовидобувної галузі України у 2013р., другий  – охоплює ще й такі галузі, як:

  • видобування кам’яного вугілля;
  • видобування залізної руди;
  • видобування марганцю і титану.

Сфера охоплення Звіту включає в себе не тільки інформацію про обсяги видобутку, експорт та імпорт корисних копалин, транспортування нафти і газу, а й дані щодо нормативного та фіскального регулювання галузі, також результати звірки показників грошових потоків за податками та іншими платежами на користь держави від видобувних компаній України за 2014 та 2015 рр. і дані про бенефіціарних власників. У Звіті також можна відстежити розвиток, якого досягла та чи інша галузь на шляху впровадження ІПВГ в України.

EITI-01

Національний Звіт ІПВГ України за 2014-2015 рр. детально презентує роль видобувної галузі в економіці країни, повністю розкриваючи інформацію про запаси та обсяги видобутку вугілля, нафти та газу, залізних, марганцевих та титанових руд. Він містить дані щодо обсягів експорту та імпорту корисних копалин за 2014 та 2015 роки, та дані щодо об’ємів транспортування нафти і природного газу, із вказаними тарифами та обсягами транзиту. У звіті висвітлено також аналітичну інформацію про рівень інвестицій в основний капітал видобувної галузі України.

Варто зазначити, що тут вперше проведена оцінка регіонального розподілу надходжень від видобувної галузі України. Досить інформативним є також розділ, що містить інформацію про сумарні надходження до Зведеного бюджету України від видобувних компаній в 2014-2015 роках,  в якому порівнюються дані отримані в результаті збору інформації від компаній видобувної галузі та від державних органів.

Другий Національний Звіт ІПВГ України значно детальніше, в порівнянні з першим, розкриває інформацію про функціонування видобувної галузі України, адже сюди включені  дані отримані від  більше, ніж 600 видобувних компаній; більше, ніж 100 державних підприємств та організацій; більше, ніж 20  держаних органів. Проведено аналіз податкових (більше 30 податків та зборів) та неподаткових (більше 20) платежів.

На сьогодні це – ефективний механізм, який, з одного боку, дозволяє представникам громадянського суспільства, значно покращити рівень поінформованості громадськості про ІПВГ та її важливість для громадян України,  а з іншого – дозволяє компаніям публікувати інформацію та виносити її в публічний простір. Саме готовність видобувних компаній звітувати перед державою та громадськістю – є позитивним сигналом для інвесторів, адже прозорість та соціальна відповідальність у видобувному секторі дуже важливі для динамічного розвитку галузі.

Зібрані та опубліковані Незалежним Адміністратором дані це:

  • прозора та підзвітна видобувна галузь;
  • конструктивний діалог між видобувними компаніями, представниками громадськості та владою;
  • достовірна інформація, яка дозволить приймати ефективні управлінські рішення;
  • вирішення соціально-економічних та енергетичних проблем територіальних громад;
  • покращення стану екології у видобувних регіонах.

 

Підсумовуючи вище зазначене, можна сказати, що детальна та чітко структурована інформація, представлена у Другому Національному Звіті ІПВГ України, дозволить громадськості брати  активну участь у контролі за управлінням природними ресурсами, а також за ефективністю використання бюджетних коштів, пов’язаних з діяльністю видобувних галузей. А це в свою чергу буде сприяти процесу впровадження Стандарту ІПВГ в Україні.

[1] http://eiti.org.ua/2017/02/opublikovano-druhyj-zvit-ipvh-ukrajiny/

Залишити коментар