Головна Поліпшення Стандарту ІПВГ для поліпшення управління сектором

Поліпшення Стандарту ІПВГ для поліпшення управління сектором

з z.lyubomyr

На засіданні в Лімі 23 лютого 2016 року Міжнародне Правління ІПВГ затвердмло Стандарт ІПВГ 2016.

Лютий 2016 року ознаменував важливий етап в питанні прозорості у видобувному секторі – 7-а Міжнародна Конференція ІПВГ зібрала разом близько 1200 представників з біля 100 країн для обговорення останніх досягнень у забезпеченні відкритості нафтового, газового і гірничодобувного секторів. Учасники обмінювалися досвідом на протязі всієї Конференції, а також супутніх засідань і заходів, що допомогло спільноті ІПВГ у всіх подробицях поділитися досвідом своїх країн.

Ґрунтуючись на цьому обміні досвідом між країнами, Правління ІПВГ прийняло в минулому році рішення ввести деякі уточнення до Стандарту ІПВГ і прийняти Стандарт ІПВГ 2016 на своєму засіданні в Лімі 23 лютого 2016 р. Всього лише через три роки після великого перегляду Стандарту, ІПВГ визнала за необхідне внести деякі зміни, що відображають уроки отриманого досвіду за цей період впровадження. Стандарт ІПВГ 2016 також прокладає нові шляхи до введення вимоги звітності про бенефіціарним праві і ставить за мету інтегрування прозорої звітності в видобувних галузях в системи звітності урядів і компаній, з тим щоб впровадження стало менш обтяжливим, але при одночасному наданні ІПВГ важливої ​​та корисної інформації.

Пропонуємо розглянути найбільш значні зміни в переглянутому Стандарті ІПВГ:

Включення положень, які забезпечують можливість інтегрування прозорості. У довгостроковій перспективі прозорість у видобувній галузі не повинна бути обмежена рамками ІПВГ, але повинна стати невід’ємною частиною того, як уряду керують своїм добувним сектором. Замість того, щоб просто покладатися на механізм звітності ІПВГдля забезпечення прозорості, уряду, котрі впроваджують ІПВГ, заохочуються до того, щоб інформація, необхідна Стандартом ІПВГ, стала загальнодоступною через системи державної та корпоративної звітності, такі як бази даних, веб-сайти, річні звіти , портали тощо У деяких випадках вже можуть існувати механізми звітності, на основі яких може розвиватися ІПВГ. В інших випадках такі системи можуть бути відсутніми і повинні бути створені або є неповними і потребують удосконалення. З цією метою Стандарт ІПВГ був удосконалений шляхом опису двох можливостей для розкриття інформації ІПВГ: “традиційна звітність ІПВГ” зі збором та звірки даних Незалежним Адміністратором; і “інтегрована звітність ІПВГ”, при якій оприлюднення інформації, необхідної Стандартом ІПВГ, здійснюється через існуючі державні системи.
Нові положення про бенефіціарне право. У 2013 році Правління ІПВГ вирішило, що в майбутньому ІПВГ вимагатиме розкриття інформації за бенефіціарним правом. Стандарт ІПВГ 2016 року містить нові положення про бенефіціарне право (положення 2.5). До 1 січня 2017 року всі країни повинні узгодити план дій для виконання вимоги щодо бенефіціарного права. До 1 січня 2020 року всі країни повинні забезпечити розкриття приватними компаніями своїх бенефіціарів в рамках своїх звітів ІПВГ. Ця інформація повинна включати особистість бенефіціара, рівень володіння і детальну інформацію щодо того, як здійснюється контроль і володіння. Також рекомендується тримати цю інформацію в державному реєстрі бенефіціарного права.
Покращені процедури Валідації. У той час як існуюча система Валідації відносно добре служила ІПВГ в минулому, були побоювання, що процес Валідації більше не відповідає своїй меті в умовах триваючого розширення кількості членів і охоплення ІПВГ. За результатами великих консультацій з впроваджуючими країнами, а також п’яти експериментальних валідації, проведених в Гані, Монголії, Сан-Томе-і-Прінсіпі, Соломонових островах і Східному Тиморі, Правління ІПВГ розробило нові процедури валідації. Ці нові процедури включають зміни щодо оцінки виконання вимог і вводять більш розукрупнення оцінки. Також були змінені наслідки невиконання вимог і термінів для досягнення відповідності з метою впровадження системи, яка в більшій мірі стимулює і заохочує постійні поліпшення. І нарешті, Правління ІПВГ вирішило, що в майбутньому збір даних для валідації буде здійснювати Міжнародний Секретаріат. Валідатор буде забезпечувати якість висновків і подавати Звіт про Валідації Правлінню ІПВГ.
Рекомендації звітів ІПВГ. Характер рекомендацій Звітів ІПВГ і ступінь виконання рекомендацій БГЗО і урядом суттєво впливають на вплив впровадження ІПВГ. Однак отриманий до теперішнього часу досвід впровадження показує, що було виконано відносно небагато рекомендацій зі звітності ІПВГ. Невиконання рекомендацій призводило до втрати можливостей для проведення реформ. Для більш активного фокусування на виконання рекомендацій з Звітів ІПВГ Стандарт ІПВГ 2016 включає положення, що вимагають від БГЗО документувати рівень прогресу у виконанні рекомендацій, а також приводити обгрунтування невиконання рекомендацій зі звітів ІПВГ. У робочому плані БГЗО також повинні бути описані плани з виконання рекомендацій.
Політика відкритих даних. Сприяння відкритості даних забезпечує можливості для значного підвищення результативності та ефективності впровадження ІПВГ. Складність полягає в тому, що потрібно значний ступінь гнучкості для забезпечення можливості впроваджують країн розробляти рішення, відповідні їх конкретним обставинам. Стандарт ІПВГ2013 включав кілька положень щодо доступності даних. Для сприяння відкритості даних ці вимоги були посилені таким чином, щоб вимагати від БГЗО  узгодження чіткої політики щодо доступу, надання та повторного використання даних ІПВГ, а також заохочувати впроваджують країни до публікації даних ІПВГ за відкритою ліцензією і інформувати користувачів про те, що ця інформація може використовуватися повторно без попередньої згоди. Це виводить проблему відкритості даних на порядок денний БГЗО , не вимагаючи будь-якого конкретного підходу. Правління також погодило політику відкритих даних і вирішило створити робочу групу для розробки більш докладних стандартів відкритих даних.
Менше невизначеностей. Ряд невеликих удосконалень був внесений в наступні вимоги: надання ліцензій, реєстри ліцензій, участь держави, дані про обсяги видобутку і експорту, своєчасність даних, якість даних, платежі в натуральній формі і квазіфіскальні витрати. Ці зміни були внесені з метою усунення протиріч в стандарті ІПВГ 2013.
Управління БГЗО . Стандарт ІПВГ 2013 містив загальне положення про внутрішні правила і процедури управління для БГЗО . Однак не було конкретних положень про виплату добових. Кодекс поведінки ІПВГ, що поширюється на всіх посадових осіб ІПВГ, чітко визначає питання добових: “Конкретно, посадові особи ІПВГ повинні виконувати наступні керівні вказівки: … Будь-які добові, що встановлюються, що виплачуються або отримуються, повинні грунтуватися на розумних фактичних витратах і на передовій міжнародній практиці. ” ІПВГ виявила деякі складності, пов’язані з практикою високих добових виплат в БГЗО. У той час як Стандарт ІПВГ 2016 не передбачає будь-якої політики щодо добових виплат, було введено нову вимогу, що зобов’язує БГЗО публікувати свою політику в області добових виплат.
Вимоги були реструктуровані відповідно до ланцюгом створення доданої вартості у добувній галузі. У стандарті ІПВГ 2013 сім Вимог ІПВГ слідують структурі процесу ІПВГ, який не обов’язково є інтуїтивним для зацікавлених сторін, які працюють в видобувному секторі. Відображення вимог ІПВГ по розкриттю даних по всьому ланцюгу створення цінності в добувній промисловості було б більш логічним шляхом ілюстрування того, як ІПВГ є доречною для різних частин ланцюга створення вартості в видобувному секторі. Це також забезпечує відповідність системі оцінки вимог під час Валідації і збільшує можливості для посилення взаємозв’язків з іншими ініціативами і процесами реформ.
Ви можете завантажити Стандарт ІПВГ на офіційній сторінці www.eiti.org/document/standard

Залишити коментар